Posted in Pictures

“બજેટ-2020-21” ના મુખ્ય મુદ્દાઓ ની પ્રેઝન્ટેશન ના માધ્યમ થી રજુઆત કરેલ.

જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય જૂનાગઢ ખાતે “બજેટ કાર્યશાળા” નું આયોજન થયેલ જેમાં ગુજરાત સરકાર ના “બજેટ-2020-21” ના મુખ્ય મુદ્દાઓ ની પ્રેઝન્ટેશન ના માધ્યમ થી રજુઆત કરેલ.