Posted in BJP Party Peogram

“જિલ્લા કારોબારી ” બેઠક

આજ તા. 21/5/2023 ના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલ “જિલ્લા કારોબારી ” બેઠક મા આગામી તા. 30 મે થી 30 જુન સુધી ચાલનાર “વિશેષ અભિયાન” અંગે માહીતી આપી.